Socialøkonomisk produktion

Socialøkonomisk produktion

På shoppen kan man få svendegaver og Plakatkort.

Da vi skulle finde nogle billedrammer som passer til vores lykønskningskort (plakatkort) vidste vi at det ikke bare skulle være hvilke som helst billedrammer. 

De skulle være af genbrugstræ og helst produceret et sted som gjorde en forskel i samfundet.

Efter en god dialog med stifter og Direktør Christian Helweg, var vi ikke i tvivl. Råt&Godt i Aalborg skulle levere vores billedrammer.

Alle billedrammer er udført i genbrugstræ af eg og MDF.

De dygtige unge mennesker som har lavet alle billedrammer i hånden, er ikke udlærte tømrere eller snedkere, og ikke 2 billedrammerne er ens. Ikke alle samlinger er lige og hver billedramme er unik.

Lige nøjagtig de skævheder og at træet er genbrugsmaterialer gør at vi elsker de her billedrammer. Hver ramme er et tydeligt eksempel på et ungt menneske som ramme for ramme øver sig i at blive dygtigere til faget.

Nyd forskelligheden i din ramme, og hyld det dygtige unge menneske for at gøre sig umage og lære nyt.

Hvem er Råt&Godt?

Råt&Godt er en socialansvarlig og bæredygtig virksomhed, der tilbyder beskæftigelsesforløb i et virkelighedsnært arbejdsmiljø med kreative rammer. Råt&Godt´s primære formål er at hjælpe borgere med udfordringer ud over ledighed i meningsfuld beskæftigelse. Råt&Godt afklarer til uddannelses-og jobmuligheder i et helhedsorienteret beskæftigelsesforløb med individuel pædagogisk støtte og tværfagligt samarbejde.

I forløbet gennemgår borgeren tre faser, som uddybes i Råt&Godt´s AFA plan: Af- klaring, Fordybelse og udvikling samt Afslutning.

AFA planen danner grundlaget for metoden og er udarbejdet af Christian Helweg, stifter og leder af Råt&Godt. Den bygger på Råt&Godt's erfaringer med indsatser, der støtter unge borgere fra kanten af arbejdsmarkedet videre i meningsfuld beskæftigelse.

Råt&Godt's tilbud henvender sig til borgere med interesse inden for både håndværksmæssige, kreative og serviceorienterede fag, og derfor består vi af forskellige afdelinger, der producerer møbler og interiør samt løser indretningsopgaver og udfører tømrer-og snedkeropgaver.

Alle Råt&Godt's produkter og projekter laves af genbrugs- materialer i samarbejde med borgerne i vores forløb, der af forskellige årsager ikke trives i et ordinært arbejde eller uddannelsesforløb. Råt&Godt har desuden et gen- brugsbyggemarked, som sælger materialer til erhverv og private. 

Råt&Godt's forretningsmodel er socialt og miljømæssigt bæredygtig i sin kerne. Alle vores aktiviteter og processer er bæredygtige og har til formål at fremme social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling, og bidrager derfor naturligt til de fleste af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Gennem partnerskaber med et bredt udsnit af uddannelsesinstitutioner, ansvarlige private virksomheder og organisationer samt kommuner hjælper Råt&Godt borgere fra kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse og fremmer genbrug af gode materialer.

 På billedet står jeg med Carsten som er snedker og værkstedsleder.

Share Tweet Pin it
Back to blog