Produktion med tanke på miljø og samfund

Produktionen af figurerne til Maya Soele® sker i det sydlige Vietnam. Her ligger et tidligere Danida projekt med dansk medejer som er meget engageret i den daglige produktion.

FSC®-certificering


Alle figurer er udført i bæredygtigt træ (FSC®-certificeret) og med en FSC®-certificering følger særlig krav til skovdriften. Bl.a. at der ikke bare plantes hurtigt voksende træer, men at der er en blanding af nye og gamle træer, samt forskellige sorter for at optimere klimagevinsten. Skoven skal også forøges og holdes sund.
En FSC® (Forest Stewardship Council) certificering er en standard og et mærke, der garanterer, at træ- og papirprodukter kommer fra ansvarligt forvaltede skove. FSC®-certificeringen er et globalt anerkendt system, der fremmer bæredygtig skovdrift og bevarelse af skovressourcer.
FSC®-certificeringen sikrer, at skovene, hvor træet er høstet, er blevet administreret i overensstemmelse med strenge økologiske, sociale og økonomiske kriterier. Det omfatter beskyttelse af biodiversitet, respekt for lokalbefolkningens rettigheder, arbejdstagerrettigheder og forbud mod brugen af farlige kemikalier i skovdriften.

For at opnå FSC®-certificering skal skove og virksomheder, der er involveret i forarbejdning og distribution af træprodukter, gennemgå en uafhængig evaluering og opfylde de fastsatte FSC®-krav.
FSC®-certificeringen viser at Maya Soele® figurerne er fremstillet af bæredygtige skovressourcer og respekterer miljøet og lokale samfund.
Man skal godkendes for at bruge FSC®-certificering på produkterne og emballagen, hvilket både produktionen i Vietnam og Maya Soele® er.

BSCI-certificering

Udover at alle figurer er udført i FSC-certificeret træ, så er produktionen i Vietnam også BSCI godkendt.

BSCI (Business Social Compliance Initiative) certificering er en standard for sociale ansvarlige forretningspraksis i forsyningskæden. Det fokuserer på arbejdsvilkår, arbejdstid, løn, arbejdssikkerhed og rettigheder. Certificeringen viser, at virksomheden arbejder for at forbedre arbejdsforholdene og er i overensstemmelse med internationale standarder og retningslinjer for menneskerettigheder. Certificeringen viser, at en virksomhed har taget ansvar for at sikre ordentlige arbejdsforhold i deres forsyningskæde og er forpligtet til at arbejde hen imod bæredygtighed og social retfærdighed.

De grundlæggende principper i BSCI-systemet er:

  • Overholdelse af love (gældende arbejdsmiljølovgivning skal anvendes i virksomheder)
  • Arbejdstiden skal være lovlig (arbejdstiden skal overholde kriterierne i gældende lovgivning)
  • Retfærdighed i erstatning (erstatning beregninger af den afdøde arbejdstager skal være i overensstemmelse med den relevante forordning)
  • Forebyggelse af børnearbejde (lovligt forbud mod børnearbejde og undgå uregistreret børnearbejde i virksomheder)
  • Forebyggelse af tvangsarbejde (i dette tilfælde strafferetlige sanktioner forudsat ved lov er påkrævet, uden samtykke fra en arbejdstager kan ikke blive tvunget til at arbejde og kan ikke være ansat i et uønsket job)
  • Foreningsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (medarbejdere har ret til at deltage i fagforeningsaktiviteter og bør ikke hindres på nogen måde)
  • Forebyggelse af alle former for diskrimination (medarbejdere fra forskellige religioner eller kulturer bør gives passende tilladelser til tilbedelse og ingen favoritisme blandt medarbejdere af en eller anden grund)

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Klik her for at kontakte os